Allt du behöver veta om coola och hållbara livsstilar!

Hållbar livsstil – eko är gott!

Det är en speciell utmaning att välja en hållbar livsstil, men ju mer man förstår vilka konsekvenser det kan få i världen och våra liv om vi inte aktivt väljer detta – desto mer motiverad blir man till att göra ekologiskt fördelaktiga val.

Nya vanor

Aktiva val kan gå i en annan riktning än man är van vid, oftast handlar det om att lära sig nya vanor. När vi samlar upp ny kunskap gör vi nya utvärderingar baserat på den nya kunskapen, vi vidgar vyerna och kommer oftast fram till helt nya val.

Den hållbara livsstilen betyder att man balanserar ekonomi med ekologi och även etik för att behoven vi har idag ska tillfredsställas – samtidigt som vi inte äventyrar miljö och hälsa för kommande generationer. Våra egna handlingar och beteendemönster får inte göra det svårt för de som ska leva i framtiden. och det är inte alltid lätt att se konsekvenserna av handlingar som sker nu. Om du köper en produkt som innehåller någon form av kemikalie så förstärker du den produktens position på marknaden eftersom du “sponsrar” den. Effekten blir omfattande när flera människor gör samma sak.

Hållbar livsstil ger liv

En hållbar livsstil är inte svårt om man försöker välja ekologisk odlat och tittar på de produkter man köper, du kan vänja dig vid detta ganska snabbt – dessutom är det mycket gott. Man kan inte precis påstå att man lever hälsosamt om man exempelvis röker och dricker samt köper produkter som innehåller kemikalier. En livsstil är etablerad när din självbild stämmer med ditt beteende.